members

members

totsuka_modified_600
totsuka_shape_1200

Yuta Totsuka

Yuta Totsuka

代表取締役 / かんがえるひと

yoshida_600
yoshida_shape_1200

Junki Yoshida

COO / Barista

COO / Barista

suzuki_600
suzuki_shape_1200

Daisuke Suzuki

Designer

sakai_600
sakai_shape_1200

Ryotaro Sakai

CCO "Chief Coffee Officer"

matsumoto_600
matsumoto_shape_1200

Yuta Matsumoto

Jolly good fellow of CIAL / Front-end Engineer

kato_600
kato_shape_1200

Taiga Kato

Editorial Director / つづるひと

Copyright CIAL Inc. All Rights Reserved.